Da senteret er blitt et nasjonalt kompetansesenter blir iStart et nasjonalt program hvor vi åpner for søknader fra hele landet. Programmet vil bli avholdt i Drammen. For mer informasjon, se vår iStart brosjyre

Programmet for årets iStart er nå avsluttet. 

 

Skjermbilde 77