VISJON
"Et verdiskapende flerkulturelt Norge"


Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) er det nasjonale kompetansesenteret på flerkulturelt entreprenørskap. Kompetansesenteret bidrar til iverksettelse av et likeverdig og tilpasset etablerertilbud for innvandrere. Senteret tilrettelegger for best mulig utnyttelse av ressurser, økt etablerervirksomhet og verdiskaping blant innvandrere. Videre bidrar senteret til aktiv stimulering og mobilisering av innvandrere til etablering av lønnsomme bedrifter.

Kompetansesenteret er et nasjonalt ressurssenter for flerkulturelt entreprenørskap og bidrar til å styrke kompetansen til etablererveiledningsapparatet i offentlig sektor, som fylkeskommuner og kommuner samt i næringslivet. Senteret har fokus på innvandreres behov og arbeider tett med etablerer- og innovasjonsfaglige miljøer for å utvikle ny kunnskap og formidle kjent kunnskap.