Norsk senter for flerkulturell verdiskaping er en organisasjon med eget styre som har det overordnede ansvaret for virksomheten. Faglige styring og oppfølging av senteret foretas gjennom Justis- og beredskapsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

I tillegg til formelle strukturer, skal kompetansesenteret arbeide gjennom et nettverk av samarbeidspartnere over hele landet. En faglig referansegruppe med både internasjonale og nasjonale eksperter og representanter skal bidra til en faglig og kvalitetsmessig utvikling av tilbud.

Les mer om:

Ansatte

Styre

Rådet for NSFV