organiseringNorsk senter for flerkulturell verdiskaping er en ideell organisasjon med eget styre som har det overordnede ansvaret for virksomheten. Øverste organet i organisasjonen er senterets Råd bestående av medlemmet fra næringslivet og organisasjoner.

Les mer om:

Daglig leder

Styre

Rådet for NSFV