tilbud

NSFVs tilbud til innvandrere

Tilbud til gründere og småbedrifter etablert av disse:

 • Talentprogrammet iStart
 • Etablererprogrammer
 • Rådgivning
 • Nettverksplasser
 • Digitale gründertilbud
 • Go Digital!

Tilbud til innvandrere som vil bli kvalifisert til arbeid:

 • Mentorordning
 • Job Accelerator
 • Nettverksplasser

NSFVs tilbud til kommuner og fylkeskommuner

 • Fagfokus på flerkulturelt entreprenørskap og kvalifisering til arbeid
 • Digitale løsninger og tilbud tilgjengelig over hele landet
 • Verktøy og rapporter
 • Energetics - En internasjonal årskonferanse og møteplass
 • NSFV Ressurs - Nasjonalt ressurssenter for flerkulturelt entreprenørskap