energeticsEnergetics er vår arena for inspirasjon, innovasjon, kunnskap og kommunikasjon. Konferansen arrangeres av oss i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Buskerud fylkeskommune med formål å:
 
• Sette flerkulturell entreprenørskap mer tydelig på dagsorden
• Utveksle erfaringer og innspill fra gründermiljøer  
• Vise talenter og rollemodeller blant flerkulturelle gründere
• Utvikle fagmiljø og nettverk innen flerkulturell verdiskaping          
 
Målgruppe
• Alle som er interessert i flerkulturelle gründere – fra privat og offentlig sektor
• Akademia, forskningsmiljøer, kommuner og fylkeskommuner
• Andre interessenter