Februar 2005 - Ideen til senteret ble født i forbindelse med konferansen ”Verdiskaping og kulturelt mangfold" i Drammen med deltakelse fra EU og 22 nasjoner.
 
November 2005 – Pilotprosjektet Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) ble startet med 14 måneders varighet, finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.
 
Januar 2006 - Senteret ble offisielt åpnet for innvandrere med etableringsplaner. Statssekretær i Nærings- og handlesdepartementet, Frode Berge og daværende Canadas ambassadør Jillian Stirk, samt politisk ledelse fra Buskerud og Drammen foresto den offisielle åpningen.
 
Januar 2009 - Pilotprosjektet avdekket stort behov blant innvandrere for å komme i gang med egenetablering som et alternativ til arbeidsledighet. Et vanskelig arbeidsmarked der innvandrere ikke fikk benyttet sin kompetanse og sine ferdigheter som arbeidstakere ble også en barriere for denne gruppen. Disse utfordringene er dokumentert blant annet av OECD, norske forskingsmiljøer (Arbeidsforskningsinstitutt (AFI), FAFO, m. fl.) og analysert av SSB.
 
Mai 2010 – NSFV tildeles Diplom fra EU kommisjonen og "European Enterprise Awards" innenfor "Responsible and Inclusive Entreprenuership" i Madrid. 
 
Oktober 2010 – Fem års markering av NSFV i Drammen. 400 deltakere på etablererprogrammer.
 
Januar 2012 – Buskerud fylkeskommune tar over eierskapet til senteret fra Rådet for Drammensregionen.
 
Januar 2015 – NSFV får status som nasjonal kompetansesenter.
 
Oktober 2015 – Nasjonalt arena for flerkulturell verdiskaping, Energetics, blir arrangert for første gang med stor deltakelse.
 
Februar/ juni 2016 – NSFV deltar i møte med EU kommisjonen. NSFV blir valgt som best praksis modell for arbeid med flerkulturelle gründere og får grundig omtalt i rapport fra EU kommisjonen.
 
September 2016 – Gründer nummer 1000 ved senteret blir markert.
 
Januar 2020 - Norsk senter for flerkulturell verdiskaping ble etablert som en ideell organisasjon.