VISJON
"Et verdiskapende flerkulturelt Norge"

 

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) er det nasjonale senteret for flerkulturelt entreprenørskap. Kompetansesenteret betjener to hovedmålgrupper:

  • Innvandrere som vil etablere bedrift eller bli kvalifisert til arbeid
  • De offentlige og andre organisasjoner som bistår denne målgruppen

NSFV ble etablert i 2005 for å bistå innvandrere som sto utenfor arbeidsmarkedet og hjelpe de til etablering av egen bedrift. Senteret har vært offentlig eid av Drammen kommune (2005 – 2011) og Buskerud fylkeskommune frem til 2019. Senteret er nå en uavhengig forening (ideell organisasjon) bygd videre på erfaringer og kunnskap fra siste 15 års arbeid.

Gjennom denne perioden har NSFV bidratt til utvikling av etablerertilbud til innvandrere i Østlandet og hele Norge. Det er samlet betydelig ekspertise innenfor fagområdet flerkulturelt entreprenørskap og det er utviklet modeller og verktøy som formidles til innovasjonsmiljøer og andre offentlige miljøer gjennom nasjonale aktiviteter.

Veien til arbeidslivet har mange likhetspunkter med veien til etablering av egen virksomhet. Som en del av våre tjenester tilbyr vi hjelp til de som står utenfor arbeidslivet og vil bli kvalifisert til arbeid.